Публикации

 

 

Шар Планина – Иден Национален парк брошура

повеќе >>

ПРИДОБИВКИ ОД НАЦИОНАЛЕН ПАРК – ШАР ПЛАНИНА

повеќе >>

ВИЗИЈА за Шар Планина 2038

повеќе >>

Истражување за утврдување на свесноста на населението за прогласување
на национален парк Шар Планина

Компаративна анализа од спроведени анкети во 2016-2021 година
повеќе >>