Udhëtim studimor në Parkun Nacional Shvarcvald – Gjermani

poseta7
poseta8
poseta15
poseta5
poseta6
poseta4
previous arrow
next arrow

Gjashtë persona nga “Miqtë e Sharrit” dhe përfaqësuesi nga  MED prej 8 deri12 tetor të  2015 vit, e vizituan Parkun Nacional Shvarcvald në Gjermani. Qëllimi i vizitës ishte që të mësojnë diçka  më tepër rreth kampanjave kreative dhe lobimit efektiv për një hapsirë që të bëhet park nacional. U organizuan edhe shëtitje në natyrë si dhe vizita e etnomuzeut të hapur “Vogtsbauernhof”. Vizita ishte e organizuar nga MED dhe euronatur. Përgjatë vitit 2016, Miqtë e Shvarcvaldit me vizitën në Malin Sharr edhe do ta kthejnë  vizitën në Maqedoni.