Kontakti

Qendra për edukim dhe zhvillim – CED

“Ndërtesa e Shkollës së Vjetër”

Tearcë, 1224

info@ced.org.mk

Maqedonia e Veriut