Нова веб страна friendsofshara.mk на македонски, албански и англиски. На веб страната работевме изминативе месеци со поддршка на проектот  „Диверзификација на економските […]

Нашите активности одсега  ќе можете да ги следите и на нашата нова веб странаRead More »

Центарот за едукација и развој (ЦЕД) во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за […]

Почеток на јавна кампања за прогласување на Шар Планина за национален паркRead More »